Deze Pranic Freedom Quest is een weerspiegeling van de diversiteit in de eenheid

die jou het laatste zetje naar (voedsel)vrijheid geeft.